Jednoduchosť ovládania

Princíp
automatizácie

Skutočne inteligentný dom Loxone sa stará o potreby obyvateľov domu a vykonáva úkony podľa situácie alebo plánu, pričom prihliada aj na také veci ako je ročné obdobie, sviatky, prítomnosť v dome a počasie. Autopilot Vašej domácnosti sa postará až o 50 000 úkonov ročne (pri štvorčlennej rodine v strednej Európe), ktoré by niekto musel vykonať manuálne.

Aj keď väčšinu práce vie vykonať inteligentný dom sám, stále máte možnosť vziať ovládanie do vlastných rúk. Základným princípom pritom je jednoduchosť. Na jednoduché ovládanie používame tlačidlá. Zložitejšie ovládanie a nastavovanie máme k dispozícii z aplikácie.


Princíp jednoduchého ovládania

Tlačidlový
štandard Loxone

Loxone tlačidlový štandard predstavuje revolučný koncept v ovládaní domácnosti. Pomocou jedného tlačidla s 5 dotykovými bodmi vieme ovládať v každej miestnosti osvetlenie, tienenie a audio. Toto ovládanie je intuitívne a zvládne ho každý, aj starší ľudia alebo návštevy.

Pomocou stredovej plochy tlačidla ovládame osvetlenie miestnosti. Jeden dotyk znamená prepnutie svetelnej scény. Dvojitý dotyk zhasne všetky svetlá.

Pomocou horného a dolného rohu ovládame vytiahnutie a spustenie všetkých žalúzií v miestnosti.

Audio zapneme dotykom v pravom hornom rohu tlačidla.
– pridávanie a uberanie urobíme dotykom v pravej hornej alebo dolnej časti tlačidla
– prepínanie zdrojov hudby, prípadne inej stanice urobíme dvojitým dotykom v pravom hornom rohu tlačidla
– hudbu vypneme dvojitým dotykom v pravom dolnom rohu tlačidla

A to nie je všetko

V tlačidle sa ukrývajú snímač teploty a snímač vlhkosti v miestnosti. Údaje z nich inteligentný dom použije pri riadení teploty a ventilácie.

Ovládanie
cez aplikáciu

Aplikácia je výborným doplnkom automatizácie a ovládania pomocou tlačidiel. Potrebujete zmeniť vykurovaciu teplotu v miestnosti alebo nastaviť jednu konkrétnu žalúziu? Pomocou aplikácie urobíte tieto úkony jednoducho a intuitívne.